Grecki kryzys finansowy

Kryzys finansowy, jaki miota Grecją, jak i całą Unia Europejską, miał bardzo proste przyczyny. Od lat Grecja, jako państwo, kojarzy się z turystyką i też sami Grecy postrzegają swoje państwo, jako oazę turystyczną. System gospodarczy Grecji bardzo mocno opierał się bowiem na turystyce i tak pozostało do dziś. Jednak, jak się okazało po kilkudziesięciu latach, system ten okazał się niewydolny, co spowodowało kryzys, jaki aktualnie obserwujemy. Aby zaradzić powstałemu kryzysowi, Grecy aktualnie zmuszeni są do wydłużenia wieku emerytalnego oraz ponadto, do płacenia wyższych niż dotychczas podatków, co spotkało się z ogromną dezaprobatą ludności. Jak twierdzą eksperci, kryzys, jaki ogarnął Grecję, odbije się czkawką całej wspólnocie europejskiej. Ponadto, podkreśla się, że Grecja to nie jedyne państwo, które ma tego typu problemy gospodarcze, spowodowane bazowaniem na turystyce. Kryzys uwydatnił się, gdy turyści zaczęli wybierać tańsze miejsca o równie malowniczym krajobrazie i warunkach atmosferycznych. Wówczas Grecy stracili wielu turystów na rzecz Turcji czy też Egiptu.